۲۲۷۷۴
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۶۶
فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۲ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان به اتفاق حجت الاسلام محبی رئیس عقیدتی سیاسی شهرستان و سرهنگ بازنشسته محمد علی جانی مسئول دفتر نمایندگی شهرستان، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه ۱۲ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۲ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ مرتضی هادیان فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ نمودند.

دیدار فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با ۲ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با ۲ نفر از پیشکسوتان فراجا به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها