کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار رئیس نمایندگی کانون بازنشستگان بروجرد با نماینده مردم بروجرد واشترینان در مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس نمایندگی کانون بازنشستگان بروجرد با نماینده مردم بروجرد واشترینان در مجلس شورای اسلامی

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان بروجرد سرهنگ بازنشسته ناصر حسنوند در معیت فرماندهی انتظامی سرهنگ مهدی مهدوی با دکتر فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد
برگزاری جلسه خیرین امنیت ساز

برگزاری جلسه خیرین امنیت ساز

جلسه خیرین امنیت ساز انتظامی استان لرستان با حضور سردار یحیی الهی فرماندهی انتظامی روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در سالن اجتماعات ستاد انتظامی استان برگزار شد
دیدار رئیس نمایندگی کانون بازنشستگان بروجرد با نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس نمایندگی کانون بازنشستگان بروجرد با نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان بروجرد سرهنگ بازنشسته ناصر حسنوند در معیت فرماندهی انتظامی سرهنگ مهدی مهدوی با دکتر عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد
دیدار رئیس نمایندگی کانون بازنشستگان دورود با نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس نمایندگی کانون بازنشستگان دورود با نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان دوزود سرگرد لیریایی در معیت فرماندهی انتظامی سرهنگ جمشید سیاه منصور با دکتر حسین گودرزی نماینده مردم دورود وازنا در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد
دیدار مسئول نمایندگی کانون بازنشستگان الیگودرز با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

دیدار مسئول نمایندگی کانون بازنشستگان الیگودرز با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان الیگودرز در معیت فرماندهی انتظامی الیگودرز سرهنگ نصراله گراوند با دکتر محمد خدابخشی نماینده مردم الیکودرز در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد