کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با سرهنگ بازنشسته یداله گوهری

سرهنگ بازنشسته امیدعلی پیدایش رئیس کانون بازنشستگان لرستان با سرهنگ بازنشسته یداله گوهری دیدار و گفت و گو کرد.
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
اخبار ویژه
عیادت ازمستمری بگیر شاه صنم امرایی

عیادت ازمستمری بگیر شاه صنم امرایی

رئیس کانون بازنشستگان استان سرهنگ بازنشسته امیدعلی پیدایش به اتفاق نماینده استان در مجمع سرهنگ کریم طیبی و کارشناس امور اداری مالی سرهنگ مرتضی یاراحمدی با حضور درمنزل از مستمری بگیر شاه صنم امرایی عیادت و سرکشی کرد.