کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ۴ نفر همسران متوفی شهرستان بروجرد

دیدار با ۴ نفر همسران متوفی شهرستان بروجرد

رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی شهرستان بروجرد به اتفاق کارشناس سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلج استان لرستان با ۴ نفر از همسران متوفی بازنشسته شهرستان بروجرد دیدار و گفتگو کرد