کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گرامیداشت یاد و خاطره سردار صیدعلی دارایی فرمانده اسبق انتظامی استان خوزستان در مسابقات لیگ فوتبال

گرامیداشت یاد و خاطره سردار صیدعلی دارایی فرمانده اسبق انتظامی استان خوزستان در مسابقات لیگ فوتبال

مسابقات لیگ فوتبال نوجوانان کشور به میزبانی فولادخوزستان در اهواز گرامیداشت یاد و خاطره سردار صیدعلی دارایی فرمانده اسبق انتظامی استان خوزستان در مسابقات لیگ فوتبال برگزار گردید.