کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر خانم سحر هوکری

دیدار با مستمری بگیر خانم سحر هوکری

رئیس کار گزینی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه به اتفاق نماینده مجمع در کانون و کارشناس خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان کرمانشاه به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با مستمری بگیر خانم سحر هوکری دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با 3 پیشکسوت بازنشسته شهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

دیدار با 3 پیشکسوت بازنشسته شهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

رئیس اداره بازنشستگی تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح استان کرمانشاه به اتفاق رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان کنگاور به منظور تکریم وارتقای روحیه بازنشستگان با ۳ پیشکسوت بازنشسته شهرستان کنگاور دیدار و گفتگو کرد.