کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بازنشستگان

دیدار فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بازنشستگان

سردار علی اکبر جاویدان فرمانده انتطامی استان کرمانشاه به اتفاق مدیر کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح،رئیس کانون بازنشستگان ومعاون نیروی انسانی نیروی انتظامی استان روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه با حضور در منزل تعداد چند نفراز بازنشستگان با آنها دیدار وگفتگو کرد.
عیادت از بازنشستگان سرهنگ سید سلطانمراد سلطانی و ستوانسوم قربانعلی کرجی   در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه

عیادت از بازنشستگان سرهنگ سید سلطانمراد سلطانی و ستوانسوم قربانعلی کرجی در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ناجا کرمانشاه

رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق نماینده مجمع در استان و رئیس دفتر نمایندگی بیمارستان در روز دو شنبه 12 اردیبهشت ماه با حضور در بیمارستان با ستوانسوم بازنشسته کرجی عیادت کرد