کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

اخبار ویژه
دیدار با 3 نفر از بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مشگین شهر

دیدار با 3 نفر از بازنشسته و مستمری بگیر شهرستان مشگین شهر

سرهنگ بازنشسته حسین علیزاده رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران روز چهارشنبه 20 تیر ماه با حضور در منزل 3 نفر از بازنشسته و مستمری بگیر ساکن مشگین شهر، با آنها دیدار و گفت و گو نمودند.
دیدار با ۷ مستمری بگیر استان اردبیل

دیدار با ۷ مستمری بگیر استان اردبیل

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان اردبیل منظور تکریم و ارتقای روحیه مستمری بگیران روز دوشنبه ۱۱ تیر ماه با حضور در منزل ۷مستمری بگیر، با آنان دیدار و گفتگو کرد.