کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با 5 تن از مستمری بگیران استان اردبیل

دیدار با 5 تن از مستمری بگیران استان اردبیل

کارشناس توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق مدیر بازنشستگی ساتای استان اردبیل به منظور تکریم و ارتقای روحیه مستمری بگیران روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه با حضور در منزل ۵ نفر از مستمری بگیران، با آنان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار صمیمانه رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان اردبیل با نماینده محترم مردم شریف استان اردبیل در خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان گرمی

دیدار صمیمانه رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان اردبیل با نماینده محترم مردم شریف استان اردبیل در خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان گرمی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان اردبیل با آیت الله دکتر صفری نماینده محترم مردم شریف استان اردبیل در خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان گرمی دیدار صمیمانه کردند.