کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ۲ تن از بازنشستگان و مستمری بگیران استان اردبیل

دیدار با ۲ تن از بازنشستگان و مستمری بگیران استان اردبیل

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان باتفاق مدیرکل اداره بازنشستگی ساتای استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران روز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه با حضور در منزل ۲ تن از بازنشستگان و مستمری بگیران در اجرای طرح احسان، با آنان دیدار و گفتگو کرد.