کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار فرماندهی انتظامی استان کرمان با تعداد ۸ نفر از بازنشستگان

دیدار فرماندهی انتظامی استان کرمان با تعداد ۸ نفر از بازنشستگان

فرمانده انتظامی استان کرمان -رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان به منظور رفع مشکل ، تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز یکشنبه مورخ 1401/6/27 در دفتر فرماندهی با تعداد 8 نفر از بازنشستگان دیدار و گفت و گو کرد.
برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان کرمان

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان کرمان

کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان به منظور افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان ورزش صبحگاهی را روز دوشنبه مورخه 1401/6/28 در پارک مادر برگزار کرد.