کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان با سردار بازنشسته چناریان فرمانده سابق انتظامی استان کرمان

دیدار نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان با سردار بازنشسته چناریان فرمانده سابق انتظامی استان کرمان

دیدار سردار علی نژاد نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کرمان با فرمانده سابق انتظامی استان کرمان