کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت جواد سوری

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت جواد سوری

سرهنگ غلامرضا امینی نماینده معاونت نیروی انسانی فرمانده انتظامی غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت عنایت سهرابیان

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت عنایت سهرابیان

سرهنگ غلامرضا امینی نماینده معاونت نیروی انسانی فرمانده انتظامی غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
برگزاری ضیافت خانوادگی غرب استان تهران

برگزاری ضیافت خانوادگی غرب استان تهران

ضیافت خانوادگی غرب استان تهران همزمان با اعیاد شعبانیه با حضور ۱۰۰ بازنشسته و مستمری بگیر به همراه خانواده جمعا ۳۵۰ نفر در تالار میلاد نور شهرستان ملارد برگزار شد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه رحیم قدیری

دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه رحیم قدیری

رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل پیشکسوت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه رحیم قدیری، با ایشان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.