کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
حضور سردار بزرا دستیار ویژه فرمانده کل انتظامی در امور بازنشستگان در شورای معاونین کانون

حضور سردار بزرا دستیار ویژه فرمانده کل انتظامی در امور بازنشستگان در شورای معاونین کانون

سردار بزرا دستیار ویژه فرمانده کل انتظامی در امور بازنشستگان با حضور در کانون بازنشستگان و دیدار با رئیس کانون، در جلسه شورای معاونین که با حضور سردار جعفری نسب رئیس کانون بازنشستگان انتظامی، سردار مرادپور جانشین کانون و کلیه معاونین و جناب سرهنگ نامجو جانشین مرکز امور بازنشستگان فراجا شرکت کرد.
فراخوان مقاله برای  همایش ملی جنگ ترکیبی

فراخوان مقاله برای همایش ملی جنگ ترکیبی

دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه جامع علوم انتظامی امین در نظر دارد با توجه به برگزاری« همایش ملی جنگ ترکیبی » اعلام فراخوان مقاله در راستای اهداف همایش نموده است
اخبار استان ها