کانون بازنشستگان ناجا

سرهنگ بازنشسته محمدتقی نیک اختر

سرهنگ بازنشسته محمدتقی نیک اختر

جناب سرهنگ بازنشسته محمدتقی نیک اختر از اعضای بازنشسته و پیشکسوت نیروی­ انتظامی است. ایشان بدلیل داشتن حس والای نوع دوستی و نیکوکاری بر اثر یک انفاق تاثیرگذار وارد حوزه خدمت به سالمندان و معلولین در کهریزک تهران می­شوند. هر چند نامبرده این کار را از زمان خدمت شروع می­کنند لیکن بعد از بازنشستگی همه همت خود را در این امر بکار می­گیرد و منشا اثرات بسیار خوبی در حوزه فعالیت خود می­گردد. بر آن شدیم که مصاحبه ­ای هر چند کوتاه با ایشان داشته باشیم که بنظر خوانندگان محترم می­رسد.