کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با مستمری بگیر خانم فرصت فتاحیان

دیدار با مستمری بگیر خانم فرصت فتاحیان

رئیس کانون بازنشستگان ایلام به منظور تکریم و ارتقاي روحیه در تاریخ 13 تیرماه با حضور در منزل مستمری بگیر فرصت فتاحیان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
شنبه ۱۸ تير ۱۴۰۱
اخبار ویژه