کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با مستمری بگیر خانم فرصت فتاحیان

دیدار با مستمری بگیر خانم فرصت فتاحیان

رئیس کانون بازنشستگان ایلام به منظور تکریم و ارتقاي روحیه در تاریخ 13 تیرماه با حضور در منزل مستمری بگیر فرصت فتاحیان با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
شنبه ۱۸ تير ۱۴۰۱
اخبار ویژه
تجلیل از اعضای وابسته

تجلیل از اعضای وابسته

از اعضای وابسته که در سال 1400 و 1401 به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند در تاریخ 1401/08/30 در سالن جلسات ستاد انتظامی استان تجلیل به عمل آمد.
دیدار با سروان بازنشسته عزت اله خسروی

دیدار با سروان بازنشسته عزت اله خسروی

رئیس کانون بازنشستگان ایلام به منظور تکریم و ارتقای روحیه در تاریخ ۲۱ آبان ماه با حضور در منزل سروان بازنشسته آقای عزت اله خسروی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با ستوان یکم بازنشسته غضنفر میری

دیدار با ستوان یکم بازنشسته غضنفر میری

رئیس کانون بازنشستگان ایلام به منظور تکریم و ارتقای روحیه در تاریخ ۲۱ آبان ماه با حضور در منزل ستوان یکم بازنشسته آقای غضنفر میری با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با ستوان دوم بازنشسته مهدی ربیعی

دیدار با ستوان دوم بازنشسته مهدی ربیعی

رئیس کانون بازنشستگان ایلام به منظور تکریم و ارتقای روحیه در تاریخ ۲۱ آبان ماه با حضور در منزل ستوان دوم بازنشسته آقای مهدی ربیعی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.