کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر آرزو فیاضی

دیدار با مستمری بگیر آرزو فیاضی

معاون خدمات اداری و رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان شمالی با حضور در منزل مستمری بگیر آرزو فیاضی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان بجنورد

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان بجنورد

کانون بازنشستگان شهرستان بجنورد به منظور افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان 1 مرحله از ورزش صبحگاهی را در بوستان شهربازی برگزار کرد.
دیدار با مستمری بگیر شهناز معصومی

دیدار با مستمری بگیر شهناز معصومی

معاون خدمات اداری و رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان شمالی با حضور در منزل مستمری بگیر شهناز معصومی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.