کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با مستمری بگیر شهناز معصومی

دیدار با مستمری بگیر شهناز معصومی

معاون خدمات اداری و رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان شمالی با حضور در منزل مستمری بگیر شهناز معصومی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.