کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
اولین جلسه قرارگاه تابان  نیروهای مسلح استان خراسان شمالی برگزار گردید

اولین جلسه قرارگاه تابان نیروهای مسلح استان خراسان شمالی برگزار گردید

اولین جلسه قرارگاه تابان نیروهای مسلح استان خراسان شمالی محور برنامه‌های سال ۱۴۰۲ با موضوعات دیدار و ملاقات ، استفاده از بازنشستگان توانمند، حمایت از تولید و اشتغال زایی، حمایت از بازنشستگان نیازمند، برگزار گردید.