کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
پیشکسوت آزاده سرهنگ هادی خرمی

پیشکسوت آزاده سرهنگ هادی خرمی

افتخار آشنایی با آزاده پیشکسوت سرهنگ هادی خرمی ما را بر آن داشت تا در گفتگو با ایشان، یاد و خاطره مجاهدت و ایثار آزادگان را گرامی بداریم.
دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان خمین

دیدار و ملاقات با پیشکسوتان در شهرستان خمین

مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان خمین به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه اول مهرماه با ۷ نفر از بازنشستگان شهرستان خمین، دیدار و ملاقات کرد.