کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاري ایستگاه سلامت در شهرستان اراک

برگزاري ایستگاه سلامت در شهرستان اراک

کانون بازنشستگان استان مرکزی به منظور افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان، ورزش صبحگاهی و مراسم ایستگاه سلامت را با حضور فرمانده انتظامی و معاونین فراجا این استان روز بیست و یکم اسفند ماه در سالن ورزشی شهید رسولی برگزار کرد.
دیدار با چهار بازنشسته در شهرستان ساوه

دیدار با چهار بازنشسته در شهرستان ساوه

سرهنگ بازنشسته کریم قاسمی مسئول دفتر نمایندگی کانون در شهرستان ساوه، منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منازل چهار نفر از پیشکسوتان به نام های آقایان علی قاسمی، سید جلیل پارسا، محمدرضا کهن، محمدحسین حاج جعفری، با آنان دیدار و گفتو گو کردند.
دیدار با ۵ بازنشسته گرانقدر در شهرستان اراک

دیدار با ۵ بازنشسته گرانقدر در شهرستان اراک

سرهنگ بازنشسته محمد صادق مهدی، رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی به اتفاق نماینده بازنشستگان در مجمع مورخه 1401/12/08 به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل آقایان بازنشسته مصطفی محمدی هزاوه، محمدرضا کاظمی، محمدعظیم میرعبدالحقی، عطااله مومنی و عباسقلی بیات با آنها دیدار و گفتو گو کردند.
دیدار با ۶ بازنشسته گرانقدر در شهرستان دلیجان

دیدار با ۶ بازنشسته گرانقدر در شهرستان دلیجان

سرهنگ بازنشسته محمد صادق مهدی، رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی به اتفاق معاونت نیرو انسانی انتظامی شهرستان دلیجان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل آقایان بازنشسته محمد راستا، هوشنگ خراسانی، دلاور اکبری، محمد شاه محمدی، امراله حمیدی و علی اکبر جعفری با آنها دیدار و گفتو گو کردند.
دیدار با ۶ بازنشسته گرانقدر در شهرستان اراک

دیدار با ۶ بازنشسته گرانقدر در شهرستان اراک

سرهنگ بازنشسته محمد صادق مهدی، رئیس کانون بازنشستگان استان مرکزی به اتفاق سرهنگ بازنشسته نعمت اله رفیعی نماینده بازنشستگان با ۶ بازنشسته در شهرستان اراک دیدار و گفت و گو کردند.