کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت علی هاشمی پور

دیدار با پیشکسوت علی هاشمی پور

رییس کانون بازنشستگان استان هرمزگان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با پیشکسوت علی هاشمی پور دیدار و گفت و گو کرد.