کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ۵ پیشکسوت ناجا

دیدار با ۵ پیشکسوت ناجا

رییس کانون بازنشستگان استان هرمزگان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با ۵ نفر از پیشکسوتان در منزلشان دیدار و گفتگو کرد.