کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوتان در شهرستان ورامین

دیدار با پیشکسوتان در شهرستان ورامین

رئیس کانون شرق استان تهران به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوتان آقای محمدخردادی ورامین، آقای محمدعلی کزازی با آنها دیدار و گفت و گو کرد.
جلسه با فرماندار شهرستان پردیس

جلسه با فرماندار شهرستان پردیس

جلسه هماهنگی کانون شرق استان تهران با فرماندار شهرستان پردیس جناب آقای پور ابراهیم در تاریخ 9 بهمن ماه در دفتر کار فرماندار برگزار شد.
دیدار با 4 بازنشسته در شهرستان پردیس

دیدار با 4 بازنشسته در شهرستان پردیس

رئیس کانون شرق استان تهران به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل 4 نفر از پیشکسوتان به نام های آقای حسین تکریمی، آقای سیدحسن عمادی، آقای بهمن ناصر پور، آقای علی اکبر سلیمی با آنها دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ۲ بازنشسته در شهرستان ورامین

دیدار با ۲ بازنشسته در شهرستان ورامین

رئیس کانون شرق استان تهران به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوتان آقای امیرحمزه کمالی پورآزاد و آقای محمد فدائی با آنها دیدار و گفت و گو کرد.