کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
نظرسنجی اقلام موردنیاز

نظرسنجی اقلام موردنیاز

موسسه خدمات حکمت ومعیشت بنیاد تعاون ناجا شرق استان تهران در راستای خدمات رسانی مطلوب تر به کارکنان و اعضائ وابسته در نظر دارد از متقاصیان خرید از فروشگاه معیشت نظر سنجی نماید.
اولین جلسه قرارگاه تحول آفرینی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

اولین جلسه قرارگاه تحول آفرینی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد

اولین جلسه قرارگاه تحول آفرینی شرق استان تهران با هدف منزلت و معیشت اعضاء وابسته با درنظر گرفتن حفظ کرامت بازنشستگان، مستمری بگیران برای بهره گیری از تجارب آنان و همچنین ایجاد انگیزه و دل گرمی برای شاغلین در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه در ستاد فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران برگزار شد.