کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری جلسه دورهمی اعضاء وابسته

برگزاری جلسه دورهمی اعضاء وابسته

سی هشتمین جلسه عمومی هیئت پاسداران و پیشکسوتان شرق استان تهران باحضور شکوهمند همکاران گرامی در شهرستان ورامین، منزل جناب سرهنگ محمد مغاری برگزار شد.