کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته اسماعیل کریمی

دیدار با بازنشسته اسماعیل کریمی

رئیس کانون بازنشستگان استان البرز به همراه مسئول امور ایثارگران فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل بازنشسته آقای اسماعیل کریمی با ایشان دیدار و گفت و گو نمود.
دیدار با بازنشسته مظاهر عزیزی یگانه

دیدار با بازنشسته مظاهر عزیزی یگانه

رئیس کانون بازنشستگان استان البرز به همراه نماینده عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با حضور در منزل بازنشسته آقای مظاهر عزیزی یگانه با ایشان دیدار و گفت و گو نمود.
دیدار با بازنشسته علی بدرقه

دیدار با بازنشسته علی بدرقه

مسئول اداری و مالی کانون بازنشستگان استان البرز با حضور در منزل بازنشسته علی بدرقه با ایشان دیدار و گفت و گو نمود.