کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته محمد جلالی اناری

دیدار با بازنشسته محمد جلالی اناری

رئیس کانون بازنشستگان استان البرز به همرا ه نماینده بازنشستگان استان در مجمع کانون با حضور در منزل بازنشسته آقای محمد جلالی اناری با ایشان دیدار و گفت و گو نمود.
دیدار با ۴ بازنشسته استان البرز

دیدار با ۴ بازنشسته استان البرز

رئیس کانون بازنشستگان استان البرز به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان استان البرز با حضور در منزل ۴ نفر از بازنشستگان با آنان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با ۴ بازنشسته استان البرز

دیدار با ۴ بازنشسته استان البرز

رئیس کانون بازنشستگان استان البرز به همراه مسئول فرهنگی و اجتماعی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان استان البرز با حضور در منزل ۴ نفر از بازنشستگان با آنان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با ۲ بازنشسته استان البرز

دیدار با ۲ بازنشسته استان البرز

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی به همراه مسئول امور توانمندسازی و خدمات رفاهی کانون بازنشستگان استان البرز به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان استان البرز با حضور در منزل 2 نفر از بازنشستگان با آنان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با ۷ بازنشسته و مستمری بگیر استان البرز

دیدار با ۷ بازنشسته و مستمری بگیر استان البرز

رئیس کانون بازنشستگان استان البرز به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران استان البرز با حضور در منزل ۷ نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران با آنان دیدار و گفتگو کردند.