کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
کمک به بازنشستگان نیازمند، اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای بازنشستگان از اولویت های سال جاری کانون است

کمک به بازنشستگان نیازمند، اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای بازنشستگان از اولویت های سال جاری کانون است

سردار جعفری نسب رئیس کانون انتظامی ج.ا. ایران در بازدید از کانون بازنشستگان استان البرز گفت: ارتقای خدمت رسانی به بازنشستگان و تکریم از این عزیزان از اولویت های کانون در سال جاری است.