کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری مراسم ضیافت خانوادگی نیرو‌های مسلح استان بوشهر

برگزاری مراسم ضیافت خانوادگی نیرو‌های مسلح استان بوشهر

به مناسبت میلاد امام رضا و آزادسازی خرمشهر مراسم ضیافت خانوادگی نیرو‌های مسلح با دعوت از ۱۱۲ بازنشسته و خانواده جمعا ۳۰۰ نفر و با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیر سازمان، روسای کانون ها، مدیریت اداره بازنشستگی در تالار غدیر بوشهر برگزار گردید.
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت آقای ابراهیم شاکر

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت آقای ابراهیم شاکر

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن بوشهر به اتفاق مسئول خدمات رفاهی کانون و مسئول نیروی انسانی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت آقای ابراهیم شاکر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت آقای اسماعیل ذوالقدرمیمنی

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت آقای اسماعیل ذوالقدرمیمنی

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن بوشهر به اتفاق مسئول خدمات رفاهی کانون و مسئول نیروی انسانی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت آقای اسماعیل ذوالقدرمیمنی ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت آقای علی مظفری

دﯾﺪار ﺑﺎ پیشکسوت آقای علی مظفری

رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن بوشهر به اتفاق مسئول خدمات رفاهی کانون و مسئول نیروی انسانی کانون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت آقای علی مظفری ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
مراسم تودیع و معارفه رئیس اسبق و جدید کانون آجا

مراسم تودیع و معارفه رئیس اسبق و جدید کانون آجا

مراسم تودیع و معارفه رئیس اسبق و جدید کانون آجا با حضور امیر جانشین ریاست کانون آجا، فرماندهان ارتش مستقر در بوشهر، مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، روسای کانون ها، مدیریت اداره بازنشستگی و جمعی از پیشکسوتان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت در سالن شهید قهستانی پایگاه هوایی بوشهر برگزار گردید.
دﯾﺪار ﺑﺎ بازنشسته آقای محمدعلی نادری

دﯾﺪار ﺑﺎ بازنشسته آقای محمدعلی نادری

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به همراه مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل پیشکسوت آقای محمدعلی نادری، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔتگو ﮐﺮد