کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گفتگو با آزاده پیشکسوت حسین دشتی

گفتگو با آزاده پیشکسوت حسین دشتی

آزادگان یک سرمایه عظیم اجتماعی و فرهنگی برای کشور ما هستند که متاسفانه هرگز نتوانسته ایم چنان که باید و شاید قدردان ایثارگری‌ها و رشادت‌های این عزیزان باشیم. کسانی که بهترین دوران زندگی خود را در چنگال دژخیمان بعثی گذراندند و با وجود شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌های جسمی و روحی فراوان هرگز دست از اعتقاد و راه روشن خود برنداشتند و دشمن را در خاک خود اسیر صلابت و ایمان خود کردند.
دیدار با نه نفر از پیشکسوتان بوشهر

دیدار با نه نفر از پیشکسوتان بوشهر

سرهنگ بازنشسته علمدار باقری رئیس کانون بازنشستگان استان بوشهر و سروان بازنشسته مجید تنگکی کارشناس توانمند سازی کانون با حضور در منزل نه نفر از پیشکسوتان و مستمری بگیران شهرستان بوشهر و حومه دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت غلامعلی کرمی

دیدار با پیشکسوت غلامعلی کرمی

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت غلامعلی کرمی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت عبدالکریم بحرینی

دیدار با پیشکسوت عبدالکریم بحرینی

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت عبدالکریم بحرینی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت حبیب بوستانی

دیدار با پیشکسوت حبیب بوستانی

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت حبیب بوستانی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با پیشکسوت غلامحسین زنگنه فرد

دیدار با پیشکسوت غلامحسین زنگنه فرد

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان دشتستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت غلامحسین زنگنه فرد با ایشان دیدار و گفتگو کرد.