کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
بازدید از دفتر نمایندگی شهرستان دشتی

بازدید از دفتر نمایندگی شهرستان دشتی

رئیس کانون استان، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، مدیریت اداره بازنشستگی استان بوشهر روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت از دفتر نمایندگی شهرستان دشتی بازدید و جلسه برگزار نمودند.