کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
سرهنگ جانباز بازنشسته علی پورعلیزاده

سرهنگ جانباز بازنشسته علی پورعلیزاده

در تاریخ دفاع مقدس روزهاي بزرگی وجود دارد که درباره هریک می توان کتابی عظیم و ارزشمند نگاشت، هرچند باز هم حق مطلب ادا نمی شود. روزهاي خاطره انگیزي که هر رزمنده اي در هر محور عملیاتی می تواند ساعت ها از جنبه هاي مختلف رشادت ها، ایثارگري ها، جانبازي ها آن را تعریف و تفسیر کند.
دیدار با سرهنگ بازنشسته فرخی زاده

دیدار با سرهنگ بازنشسته فرخی زاده

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان به همراه مسئول امور فرهنگی، اجتماعی و پژوهشی کانون به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ با حضور در منزل بازنشسته  با ایشان دیدار و گفتگو کرد.