کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1401 کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1401 کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که در طول سه ماهه اول سال 1401 از سوی کانون بازنشستگان استان آذربایجانغربی انجام گرفته است، گفت و گویی با سردار امامعلی سهرابی رئیس کانون بازنشستگان استان انجام دادیم:
برگزاري ورزش صبحگاهی در شهرستان خوی

برگزاري ورزش صبحگاهی در شهرستان خوی

کانون بازنشـسـتگان شهرستان خوی به منظور افزایش نشـاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان، ورزش صبحگاهی را روز سه شنبه 24 خرداد ماه  در پارک ملت برگزار کرد.