کانون بازنشستگان ناجا

برگزاری نشست فصلی کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ با نمایندگان کانون

برگزاری نشست فصلی کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ با نمایندگان کانون

نشست فصلی کانون تهران بزرگ با نمایندگان کانون با حضور دکتر حشمتیان، سردار کیومرثی و سرهنگ شعبانی اعضای هیئت مدیره و سردار فودازی، سرهنگ رضایی مجد، سرهنگ بهزادی و سرهنگ شیخ قمی نمایندگان مجمع کانون در کانون تهران بزرگ روز هفتم بهمن ماه برگزار شد.
اخبار ویژه
دیدار با ۷ بازنشسته غرب تهران بزرگ

دیدار با ۷ بازنشسته غرب تهران بزرگ

نماینده دفتر غرب کانون انتظامی تهران بزرگ به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران روز ۲۴بهمن با حضور در منزل ۷ نفر از بازنشستگان با آنها دیدار و گفت وگو کرد.