کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
کسب مقام اول کاراته و شنای بانوان استان

کسب مقام اول کاراته و شنای بانوان استان

ورزش از آن دست حوزه هایی هست که در مسیر حفظ سلامتی و ارتقاي روحیه همواره مورد تاکید بوده و هست. این موضوع باعث شد تا بسیاري از همکاران ما در کنار کار، ورزش را نیز به عنوان یک برنامه مهم زندگی مدنظر داشته باشند. خانم قمر بقائی از جمله همسران پیشکسوتان میباشد که در کنار سالها فعالیت نظامی با ماموریت هاي سخت و طاقت فرسای همسرش، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و علاوه بر آن در حوزه های مختلف دیگر از جمله نویسندگی و مربیگری به فعالیت های خود ادامه داد . گفت و گویی با ایشان انجام دادیم که نظر شما را به آن جلب می کنیم:
امضای تفاهم نامه مشترک بین کانون بازنشستگان تهران بزرگ و مرکز علمی کاربردی انفورماتیک ایران

امضای تفاهم نامه مشترک بین کانون بازنشستگان تهران بزرگ و مرکز علمی کاربردی انفورماتیک ایران

تفاهم نامه ای فیمابین کانون بازنشستگان تهران بزرگ و مرکز علمی کاربردی انفورماتیک ایران (مستقر در تهران) به منظور استفاده و بهره مندی اعضای کانون تهران و فرزندان آنان از این مرکز علمی کاربردی جهت اخذ مدرک کاردانی (فوق دیپلم) و کارشناسی (لیسانس) با تسهیلات پیش بینی شده امضاء گردید.
دﯾﺪار ﺑﺎ ۵ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر توسط دفترنمایندگی مرکزی کانون تهران بزرگ

دﯾﺪار ﺑﺎ ۵ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘه و مستمری بگیر توسط دفترنمایندگی مرکزی کانون تهران بزرگ

سرهنگ بازنشسته فرج نژاد ﻣﺴــﺌﻮل دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ مرکزی کانون تهران بزرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و مستمری بگیران محترم ﺑﺎ تعدادی از این عزیزان دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.