کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته آقای علی امینی

دیدار با بازنشسته آقای علی امینی

نماینده دفتر غرب کانون بازنشستگان انتظامی تهران بزرگ روز ۲۱ خرداد با حضور در منزل بازنشسته آقای علی امینی با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.