کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
جلسه هماهنگی ابلاغ برنامه های سال ۱۴۰۱

جلسه هماهنگی ابلاغ برنامه های سال ۱۴۰۱

جلسه هماهنگی ابلاغ برنامه های سال ۱۴۰۱ با حضور روسای محترم کانون های نیروهای مسلح در ساعت ۹ روز 30 فروردین ۱۴۰۱ در سالن جلسات اداره کل بازنشستگی نیروهای مسلح استان تهران تشکیل شد