کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با وظیفه بگیر عیسی ساعدی

دیدار با وظیفه بگیر عیسی ساعدی

رئیس کانون بازنشستگان استان کردستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با وظیفه بگیر عیسی ساعدی دیدار و گفت و گو کرد.