کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت محمداقبال خلیقی

دیدار با پیشکسوت محمداقبال خلیقی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان، به منظور تکریم و ارتقای روحیه عزیزان پیشکسوت در روز شنبه 13 اسفند ماه با پیشکسوت محمداقبال خلیقی دیدار و گفت گو کرد.
دیدار با پیشکسوت کریم کشاورزی

دیدار با پیشکسوت کریم کشاورزی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان، به منظور تکریم و ارتقای روحیه عزیزان پیشکسوت در روز سه شنبه 9 اسفند ماه با پیشکسوت کریم کشاورزی دیدار و گفت گو کرد.
دیدار با چهار پیشکسوت در شهرستان سنندج

دیدار با چهار پیشکسوت در شهرستان سنندج

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه عزیزان پیشکسوت در روز دوشنبه 8 اسفند ماه چهار پیشکسوت در شهرستان سنندج دیدار و گفت گو کرد.
دیدار با دو پیشکسوت شهرستان سنندج

دیدار با دو پیشکسوت شهرستان سنندج

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان کردستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان و مستمری بگیران، با دو بازنشسته در شهرستان سنندج دیدار و گفت و گو کرد.