کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
تکریم از ۳۰ پیشکسوت بازنشسته استان

تکریم از ۳۰ پیشکسوت بازنشسته استان

سرهنگ دوم بازنشسته غلامعلی شیبک رئیس کانون بازنشستگان استان به اتفاق سروان حسین جهانی مسئول امور بازنشستگان ناجا استان ، به منظور تکریم و ارتقای روحیه اعضای وابسته ناجا، با ۳۰ پیشکسوت بازنشسته استان دیدار و گفتگو کرد.