کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته محمد نوروزی

دیدار با بازنشسته محمد نوروزی

سردار دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در دفتر محل کارشان با بازنشسته محمد نوروزی دیدار و گفت و گو کرد.