کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با سروان  بازنشسته محمد یوسف گرگیچ فعال

دیدار با سروان بازنشسته محمد یوسف گرگیچ فعال

سرهنگ بازنشسته غلامعلی عسکری نماینده مجمع کانون بازنشستگان ناجا استان به اتفاق مسئول خدمات رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان با حضور در منزل سروان بازنشسته محمد یوسف گرگیچ فعال، با ايشان ديدار و گفت و گو کرد.
توزیع 40  بسته معیشتی به بازنشستگان و مستمری بگیران نیازمند

توزیع 40 بسته معیشتی به بازنشستگان و مستمری بگیران نیازمند

سرهنگ بازنشسته غلامعلی شیبک رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان س و ب از توزیع 40بسته معیشتی برای بازنشستگان و مستمری بگیران نیازمند با حمایت فرمانده انتظامی استان که یکی از مصوبات اولین جلسه قرارگاه تابان استان خبر داد .