کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
تکریم از ۲ نفر از اعضای وابسته در شهرستان سراوان در آذر ماه سال ۱۴۰۲

تکریم از ۲ نفر از اعضای وابسته در شهرستان سراوان در آذر ماه سال ۱۴۰۲

سروان بازنشسته کمال رئیسی مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی شهرستان سراوان به اتفاق چند نفر از بازنشستگان به منظور تکریم و ارتقای روحیه با ۲ نفر از اعضای وابسته شهرستان سراوان (اعتبار واگذاری از کانون) دیدار و گفتگو کرد.
تکریم از ۱۸ نفر از اعضای وابسته در شهرستان زابل در آذر ماه سال ۱۴۰۲

تکریم از ۱۸ نفر از اعضای وابسته در شهرستان زابل در آذر ماه سال ۱۴۰۲

سروان بازنشسته علیجان آذرخرداد به همراه سرهنگ غلامعلی عسکری نماینده استان در مجمع کانون بازنشستگان انتظامی استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه با 18 نفر از پیشکسوتان شهرستان زابل (اعتبار واگذاری از کانون ) دیدار و گفتگو کرد.