کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری جلسه ازدواج آسان(طرح طاها)

برگزاری جلسه ازدواج آسان(طرح طاها)

مراسمی جشن ازدواج آسان برای 10 نفر از فرزندان اعضای وابسته نیروهای مسلح کم برخوردار که در تامین جهیزیه و برگزاری مراسم ازدواج با مشکل مواجه هستند، از سوی سازمان بازنشستگی استان برگزار شد.