کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته آقای محمدولی طاهری در شهرستان نهاوند

دیدار با بازنشسته آقای محمدولی طاهری در شهرستان نهاوند

مسئول دفتر نمایندگی کانون در شهرستان نهاوند به اتفاق سرهنگ مصیب شاه ملکی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان،به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان، با حضور در منزل پیشکسوت بازنشسته آقای محمدولی طاهری با ایشان دیدار و گفتگو کردند.