کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با دکترگلرو نماینده مردم شریف شهرستانهای سمنان،سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی

دیدار با دکترگلرو نماینده مردم شریف شهرستانهای سمنان،سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی

رییس کانون بازنشستگان انتظامی استان سمنان به اتفاق نماینده بازنشستگان انتظامی استان در مجمع کانون بازنشستگان با دکتر گلرو نماینده مردم شهرستان سمنان،سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.