کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

اخبار ویژه
دیدار با سه پیشکسوت استان سمنان

دیدار با سه پیشکسوت استان سمنان

رئیس دفترکانون بازنشستگان شهرستان شاهرود به منظور تکریم و ارتقای روحیه‌ی بازنشستگان در روز دوشنبه 18 تیر ماه با حضور در منزل سه پیشکسوت استان سمنان با آنان دیدار و گفت گو کردند.
دیدار با پیشکسوتان جانباز حسین معماریان و جناب ابراهیم نوروزی و جناب زین العابدین حسینی

دیدار با پیشکسوتان جانباز حسین معماریان و جناب ابراهیم نوروزی و جناب زین العابدین حسینی

جناب دکتر رضایی مدیر کل تامین اجتمایی نیروهای مسلح استان سمنان به اتفاق جناب شامانی مدیر بازنشستگی نیروهای مسلح استان ،به همراه رئیس دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی شهرستان گرمسار به منطور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با حضور در منزل این سه عزیز با آنان دیدار و گفتگو کردند
دیدار با مستمری بگیر جلیله علی نژاد

دیدار با مستمری بگیر جلیله علی نژاد

حجت الاسلام حسام رئیس عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان و سرهنگ بهرامیان رئیس حفاظت اطلاعات ، به همراه رئیس دفتر کانون بازنشستگان شهرستان دامغان به منظور تکریم و ارتقای روحیه‌ی مستمری بگیر گرامی جلیله علی نژاد در روز دوشنبه 11 تیر ماه با حضور در منزل ایشان با او دیدار و گفت گو کردند.
دیدار با پیشکسوتان غلامعلی علی امیدی و حسین کلایی

دیدار با پیشکسوتان غلامعلی علی امیدی و حسین کلایی

جناب سرهنگ عرب فرماندهی محترم انتظامی شهرستان دامغان و رئیس حفاظت اطلاعات،به همراه رئیس دفترکانون بازنشستگان شهرستان دامغان به منظور تکریم و ارتقای روحیه‌ی بازنشستگان در روز یکشنبه 10تیر ماه با حضور در منزل دو پیشکسوت گرامی غلامعلی علی امیدی و حسین کلایی با آنان دیدار و گفت گو کردند.
دیدار با مستمری بگیر خانم ام لیلا افضلی

دیدار با مستمری بگیر خانم ام لیلا افضلی

دکتر رضایی مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان سمنان ،به همراه رئیس کانون بازنشستگان استان سمنان به منظور تکریم و ارتقای روحیه‌ی بازنشستگان در روز یکشنبه 10تیر ماه با حضور در منزل مستمری بگیر خانم ام لیلا افضلی با آن دیدار و گفت گو کردند