کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری مراسم ضیافت خانوادگی اعضای وابسته انتظامی شهرستان های مرودشت و پاسارگاد با حضور ۶۴ بازنشسته و خانواده آنها

برگزاری مراسم ضیافت خانوادگی اعضای وابسته انتظامی شهرستان های مرودشت و پاسارگاد با حضور ۶۴ بازنشسته و خانواده آنها

ضیافت خانوادگی اعضای وابسته انتظامی شهرستان های مرودشت و پاسارگاد با حضور ۶۴ بازنشسته به همراه خانواده جمعا به تعداد ۲۲۰ نفر در تالار فرهنگیان شهرستان مرودشت برگزار شد.