کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت کرامت الله فیروزی

دیدار با پیشکسوت کرامت الله فیروزی

فرمانده انتظامی شهرستان فسا به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوت ناجا کرامت الله فیروزی از سال ها خدمات ارزشمند این مامور بازنشسته قدردانی كرد.
دیدار با سرهنگ بازنشسته علی محمدکارگر

دیدار با سرهنگ بازنشسته علی محمدکارگر

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با دعوت از سرهنگ بازنشسته علی محمد کارگر در دفتر فرماندهی شهرستان، با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.