کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
جلسه قرارگاه تابان با حضور فرمانده انتظامی استان قم برگزار شد.

جلسه قرارگاه تابان با حضور فرمانده انتظامی استان قم برگزار شد.

جلسه قرارگاه تابان با حضور سردار فرمانده انتظامی استان قم، رئیس عقیدتی سیاسی، معاون حفاظت اطلاعات، رئیس بازرسی، معاونین فرماندهی و رئیس کانون بازنشستگان استان و نماینده بازنشستگان در سالن جلسات فرماندهی برگزار گردید.
دیدار رئیس کانون استان قم با خانواده های مرحومین

دیدار رئیس کانون استان قم با خانواده های مرحومین

رئیس کانون بازنشستگان استان به همراه رئیس اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان به منظور عرض تسلیت و اظهار همدردی ، تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با چند نفر از خانواده های مرحومین تازه درگذشته در منزلشان دیدار به عمل آوردند.
دیدار فرمانده انتظامی استان قم با پیشکسوت آقای امراله بهارلو

دیدار فرمانده انتظامی استان قم با پیشکسوت آقای امراله بهارلو

فرمانده انتظامی استان قم به همراه رئیس عقیدتی سیاسی،.رئیس حفاظت اطلاعات استان، معاون نیروی انسانی، رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس امور ایثارگران و نماینده بازنشستگان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت آقای امراله بهارلو، در منزل ایشان دیدار به عمل آوردند.
دیدار فرمانده انتظامی استان با پیشکسوت غلامرضا حسین زاده

دیدار فرمانده انتظامی استان با پیشکسوت غلامرضا حسین زاده

فرمانده انتظامی استان قم به همراه رئیس عقیدتی سیاسی، رئیس حفاظت اطلاعات استان، معاون نیروی انسانی، رئیس کانون بازنشستگان استان، رئیس امور ایثارگران و نماینده بازنشستگان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان با پیشکسوت آقای غلامرضا حسین زاده در منزل ایشان دیدار به عمل آوردند.