کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با عضو وابسته صفرعلی اسکندری

دیدار با عضو وابسته صفرعلی اسکندری

سرهنگ بازنشسته جمیل اسدی رئیس کانون بازنشستگان استان گلستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه با حضور در منزل بازنشسته صفرعلی اسکندری با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته محمد خانلری

دیدار با بازنشسته محمد خانلری

رئیس کانون بازنشستگان استان گلستان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه ۱۱ آبان با حضور در منزل بازنشسته محمد خانلری با ایشان دیدار و گفتگو کرد.