کانون بازنشستگان ناجا

برگزاری مراسم روزخانواده وتجلیل ازاعضای وابسته دراستان گلستان

برگزاری مراسم روزخانواده وتجلیل ازاعضای وابسته دراستان گلستان

مراسم روزخانواده و تجلیل ازاعضای وابسته دراستان گلستان برگزار شد.
چهارشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۲
اخبار ویژه