کانون بازنشستگان ناجا

پیش همایش «نقش ژاندارمری در هشت سال دفاع مقدس»

پیش همایش «نقش ژاندارمری در هشت سال دفاع مقدس»

پیش همایش «نقش ژاندارمری در هشت سال دفاع مقدس» با حضور سردار رضایی فرمانده مرزبانی ناجا، سردار کارگر رئیس کانون بازنشستگان ناجا، دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و جمعی از فرماندهان پیشکسوت ژاندارمری در سالن همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور برگزار شد.
نشریات
+ آرشیو