کانون بازنشستگان ناجا

صفت های بایسته یک رهبر

صفت های بایسته یک رهبر

درآمد : «...شگفتا که احساس بی نیازی از آموختن از موفقیت ایجاد می شود. برخی از مردم به خطا می پندارند که اگر به هدف خود رسیده اند، نیازی به رشد بیشتر ندارند. این تصویر می تواند در هر موردی پیش آید: در کسب درجه ای دانشگاهی، دستیابی به مقام مورد نظر، دریافت جایزه یا مدال و نشان خاص، یا تحقق هدفی مالی.اما رهبران موثر غیر از این فکر می کنند. روزی که از رشد باز می مانند روزی است که بند بر پای توانایی خود زده اند و پای سازمان خود را بسته اند...) نکته ای از کتاب صفت های بایسته یک رهبر
چگونه در اجتماع جذابیت کسب کنیم

چگونه در اجتماع جذابیت کسب کنیم

پیشکسوت بازنشسته سید امیر آریا کارشناس ارشد علوم تربیتی جذابیت از درون انسان‌ها به وجود می‌آید و در طبیعت ذاتی هر فرد نهفته است و در پرورش خوی انسانی و معرفت انسانی و معرفت الهی موثر می‌باشد. همچنین جذابیت در پیرایش بینش انسانی نیز موثر می‌باشد و ارتباطات را برقرار می‌سازد. همچنین در راه زندگی روزانه هر فرد، عشق‌آفرین می‌باشد.
9 دستورالعمل برای گذراندن دوران بازنشستگی شاد

9 دستورالعمل برای گذراندن دوران بازنشستگی شاد

عماد عزتی داشتن یک تخم مرغ از طلا هرگز نمی تواند آینده شما در دوران بازنشستگی را تضمین کند، البته در آمد داشتن هنگام بازنشستگی می تواند راه را برای گذراندن زندگی هموار کند اما هرگز شرط اصلی برای تحقق تمامی آرزوها در دوران بازنشستگی نیست.