کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با ستوانیکم بازنششسته مهدی کارگران

دیدار با ستوانیکم بازنششسته مهدی کارگران

نماینده مجمع بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه مورخه 1401/12/22 ضمن حضور در منزل ستوانیکم بازنشسته مهدی کارگران با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.
سه‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱
اخبار ویژه
دیدار با ستوانیکم بازنشسته جبیب الله صفدریان

دیدار با ستوانیکم بازنشسته جبیب الله صفدریان

رئیس کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز یک شنبه مورخه 1401/12/21 ضمن حضور در منزل ستوانیکم بازنشسته حبیب الله صفدریان با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار با بازنشسته ابراهیم عبدالله زاده

دیدار با بازنشسته ابراهیم عبدالله زاده

رئیس کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان، روز سه شنبه 2 اسفند ماه با حضور در منزل بازنشسته ابرهیم عبدالله زاده ، با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.