کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با بازنشسته پیرعلی علیخانی

دیدار با بازنشسته پیرعلی علیخانی

رئیس کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به همراه نماینده بازنشستگان در مجمع ئ تعدادی از همکاران، به منظور تکریم و ارتقای روحیه همکار بازنشسته پیر علی علیخانی در ساعت 1000 مورخة 1401/8/1 با ایشان دیدار کردند.
دوشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۱
اخبار ویژه
برگزاری جلسه با مسئولین بیمه کوثر استان

برگزاری جلسه با مسئولین بیمه کوثر استان

پیرو دستورالعمل ارسالی با موضوع تمدید بیمه نامه تکمیلی درمان گروهی اختیاری ارسالی از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح؛ جلسه ای در تاریخ 1401/8/23 در ساختمان مرکزی بیمه کوثر استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید.
دیدار با بازنشسته سرکار خانم محبوبه موسوی

دیدار با بازنشسته سرکار خانم محبوبه موسوی

رئیس کانون بازنشستگان استان ،به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان، در روز یک شنبه مورخۀ 1401/8/22 با حضور در منزل همکار بازنشسته سرکار خانم فرشته موسوی قهفرخی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار با همکار بازنشسته اقای خدامراد شهباز گهرویی

دیدار با همکار بازنشسته اقای خدامراد شهباز گهرویی

رئیس کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری در راستای تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز سه شنبه مورخه 1401/8/17 با حضور در منزل همکار بازنشسته آقای خدامراد شهباز گهرویی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.
برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرکرد

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرکرد

کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری در راستای افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان استان در اقدام به برکزاری این برنامه ورزشی نمود.