کانون بازنشستگان ناجا

دیدار با ستوانسوم بازنشسته نصرت اله علی بیگی بنی

دیدار با ستوانسوم بازنشسته نصرت اله علی بیگی بنی

رئیس کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه مورخه1401/4/14 با حضور در منزل ستوانسوم بازنشسته نصرت اله علی بیگی با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.
شنبه ۱۷ تير ۱۴۰۲
اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته نجات براتی

دیدار با بازنشسته نجات براتی

رئیس کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم وارتقای روحیه بازنشستگان در روز دوشنبه مورخه 1402/6/27 ضمن حضور در منزل بازنشسته نجات براتی با ایشان بازنشسته دیدار و گفتگو کرد.
دیدار و سرکشی از بازنشسته جمیدرضا بابایی طاقانکی

دیدار و سرکشی از بازنشسته جمیدرضا بابایی طاقانکی

رئیس اداره امور رفاهی کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه مورخه 1402/6/22ضمن حضور در منزل بازنشسته حمیدرضا بابایی طاقانکی با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.
دیدار و سرکشی از بازنشسته شاه رضا پناهی

دیدار و سرکشی از بازنشسته شاه رضا پناهی

رئیس اداره امور رفاهی کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۶/22 با حضور در منزل بازنشسته آقای شاه رضا پناهی با وی دیدار و گفتگو نمود
دیدار و سرکشی از بازنشسته صولت توکلی

دیدار و سرکشی از بازنشسته صولت توکلی

رئیس اداره امور رفاهی کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۶/22 با حضور در منزل بازنشسته آقای صولت توکلی با وی دیدار و گفتگو نمود
دیدار و سرکشی از بازنشسته تقی محمدی هفشجانی

دیدار و سرکشی از بازنشسته تقی محمدی هفشجانی

رئیس اداره امور رفاهی کانون بازنشستگان استان چهارمحال و بختیاری به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۶/22 ضمن حضور در منزل بازنشسته آقای تقی محمدی هفشجانی با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.