کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار رئیس کانون استان با نماینده مردم شهرستانهای اردل ، کیار،فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس کانون استان با نماینده مردم شهرستانهای اردل ، کیار،فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی

رئیس کانون بازنشستگان فرماندهی انتظامی استان چهار محال و بختیاری باتفاق نماینده مجمع بازنشستگان با آقای حمزه نماینده مردم شهرستانهای اردل ، کیار،فارسان و کوهرنگ دیدار و گفت و گو کرد.

برگزاری جلسه قرارگاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای وابسته

آخرین جلسه قرار گاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای وابسته در سال 1400 در ستاد فرمانده انتظامی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد. به منظور هم اندیشی در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به بازنشستگان و مستمری بگیران، آخرین جلسه قرار گاه تحول آفرینی در منزلت و معیشت اعضای وابسته در سال 1400 به ریاست سرهنگ سیروس میرزائی معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان برگزار شد.