کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
سروان بازنشسته علی داودیان

سروان بازنشسته علی داودیان

پیشکسوت بازنشسته علی داودیان از این دست همکاران ماست که در کنار سال‌ها فعالیت نظامی با ماموریت‌های سخت و طاقت فرسا، هرگز مسیر ورزش را رها نکرد و پس از دوران بازنشستگی نیز در همین مسیر زندگی خود را ادامه می‌دهد.