کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار رئیس کانون زنجان با نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس کانون زنجان با نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی

سرهنگ دین محمدی رئیس کانون به اتفاق سرهنگ احمدخانی نماینده  استان در مجمع کانون فراجا و سرهنگ عسگری یکی از پیشکسوتان استان با دکتر مرتضی خاتمی نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی  دیدار کردند.