کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ستوان دوم بازنشسته رضا آقامیرزائی

دیدار با ستوان دوم بازنشسته رضا آقامیرزائی

سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق سرهنگ بازنشسته علی عسگری مسئول امور اداری وتوانمندسازی و آقای محمدی مدیر خدمات رفاهی ساتا استان و هیات همراه به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با ستوان دوم بازنشسته رضا آقامیرزائی دیدار کردند.
دیدار با ستوان دوم بازنشسته آقای اصغر مهاجری

دیدار با ستوان دوم بازنشسته آقای اصغر مهاجری

سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق سرهنگ بازنشسته علی عسگری مسئول امور اداری و توانمندسازی و آقای محمدی مدیر خدمات رفاهی ساتا استان و هیات همراه به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با ستوان دوم بازنشسته اصغر مهاجری دیدار کردند.
دیدار با سرهنگ دوم علی کریمی

دیدار با سرهنگ دوم علی کریمی

سرهنگ بازنشسته جمشید دین محمدی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق سرهنگ بازنشسته علی عسگری مسئول امور اداری وتوانمندسازی و آقای محمدی مدیر خدمات رفاهی ساتا استان و هیات همراه به منظور تکریم و ارتقاء روحیه بازنشستگان با سرهنگ دوم بازنشسته علی کریمی دیدار کردند.
دیدار پیشکسوتان انتظامی استان با دکتر مصطفی طاهری نماینده مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی

دیدار پیشکسوتان انتظامی استان با دکتر مصطفی طاهری نماینده مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی

به منظور عرض تبریک انتخاب مجدد دکتر مصطفی طاهری به نمایندگی مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ بازنشسته دین محمدی به اتفاق سرهنگ بازنشسته محمد احمدخانی نماینده بازنشستگان در مجمع کانون و تعدادی از پیشکسوتان انتظامی استان با حضور در دفتر این نماینده ،با وی دیدار و گفتگو کردند.