کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی

گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی

به منظور اطلاع شما عزیزان با مجموعه برنامه، خدمات و اقداماتی که در سال ۱۴۰۲ از سوی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی انجام گرفته است، گفت و گویی با سرهنگ بازنشسته سید محمدرضا سرفرازی رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان انجام دادیم.