اخبار ویژه
دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی علی میری

دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی علی میری

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی با خانواده پیشکسوت متوفی علی میری دیدار کرد.
دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی سید محمدباقر موسوی

دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی سید محمدباقر موسوی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی با خانواده پیشکسوت متوفی سید محمدباقر موسوی دیدار کرد.
دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی محمد خلیلی

دیدار با خانواده پیشکسوت متوفی محمد خلیلی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی با خانواده پیشکسوت متوفی محمد خلیلی دیدار کرد.
ضیافت خانوادگی اعضای وابسته انتظامی استان خراسان جنوبی

ضیافت خانوادگی اعضای وابسته انتظامی استان خراسان جنوبی

ضیافت خانوادگی اعضای وابسته انتظامی شهرستان بیرجند با حضور خانواده کارکنان و جمعی از اعضای وابسته به همراه خانواده آنان، در محل تالار غدیر شهرستان بیرجند، برگزار شد.
دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته ایرج پیشکارمفرد

دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته ایرج پیشکارمفرد

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به منظور تکریم و ارتقای روحیه اعضای وابسته انتظامی، با پیشکسوت بازنشسته ایرج پیشکارمفرد دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته محمدحسین بیکی

دیدار با پیشکسوت بازنشسته محمدحسین بیکی

مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته محمدحسین بیکی دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته ذبیح الله بیگی

دیدار با پیشکسوت بازنشسته ذبیح الله بیگی

مسئول دفتر نمایندگی کانون بازنشستگان شهرستان طبس استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته ذبیح الله بیگی دیدار کرد.