اخبار ویژه
دیدار با پیشکسوت بازنشسته عبدالله زنگوئی

دیدار با پیشکسوت بازنشسته عبدالله زنگوئی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای عبدالله زنگوئی دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته عیسی چینی

دیدار با پیشکسوت بازنشسته عیسی چینی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای عیسی چینی دیدار کرد.
دیدار با پیشکسوت بازنشسته قربان امیری

دیدار با پیشکسوت بازنشسته قربان امیری

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان جنوبی، با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای قربان امیری دیدار کرد.
دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت آزاده جانباز حمیدرضا احمدی

دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت آزاده جانباز حمیدرضا احمدی

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت آزاده جانباز جناب آقای حمیدرضا احمدی دیدار کرد.
دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته حسن اخوان

دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته حسن اخوان

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته حسن اخوان دیدار کرد.
دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته محمد روانبخش

دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته محمد روانبخش

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با پیشکسوت بازنشسته جناب آقای محمد روانبخش دیدار کرد.
دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با خانواده شهید علیرضا زاهدی‌پور

دیدار فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی با خانواده شهید علیرضا زاهدی‌پور

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی به منظور تکریم خانواده شهدا، با خانواده شهید علیرضا زاهدی‌پور دیدار کرد