کانون بازنشستگان ناجا

نحوه تعهد ویزیت و خدمات متخصصین پزشکی ورزشی اعلام شد

نحوه تعهد ویزیت و خدمات متخصصین پزشکی ورزشی اعلام شد

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح نحوه تعهد ویزیت و خدمات متخصصین پزشکی ورزشی را اعلام کرد.
سه‌شنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۰