کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان بویراحمد

برگزاری ورزش صبحگاهی در شهرستان بویراحمد

کانون بازنشستگان استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در میان بازنشستگان ورزش صبحگاهی را روز سه شنبه 15 شهریور ماه در بوستان ولایت برگزار کرد.