کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
اهداء خون جمعی از پیشکسوتان عرصه بسیج جهاد و شهادت به سازمان انتقال خون استان

اهداء خون جمعی از پیشکسوتان عرصه بسیج جهاد و شهادت به سازمان انتقال خون استان

با هماهنگی بعمل آمده سازمان بسیج پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت استان کهگیلویه و بویراحمد و سازمان انتقال خون استان در روز سه شنبه مورخه 25 آبان ماه تعداد 70 نفر از پیشکسوتان سپاه و ناجا استان در سازمان انتقال خون حاضر شدند.