کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
درگذشت مادرعضو وابسته سیدحسین میرنجاتی

درگذشت مادرعضو وابسته سیدحسین میرنجاتی

درپی درگذشت مادرعضو وابسته سیدحسین میرنجاتی ، رییس دفتر نمایندگی شهرستان رضوانشهر به همراه تعدادی از اعضای وابسته درمورخه 1401/04/05 درمراسم سوم مشارالیه شرکت نمودند.