کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری همایش یکروزه رؤسای دفاتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان رضوی

برگزاری همایش یکروزه رؤسای دفاتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان رضوی

همایش یکروزه رؤسای دفاتر نمایندگی کانون بازنشستگان انتظامی استان خراسان رضوی با حضور مدیر ارشد نیروهای مسلح استان، معاون خدمات رفاهی بازنشستگی نیروهای مسلح استان، نمایندگان بازنشستگان در مجمع کانون، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان برگزار گردید.
برگزاری جلسه هماهنگی مراسم ضیافت سابا

برگزاری جلسه هماهنگی مراسم ضیافت سابا

نشست رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان و کارشناس فرهنگی پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی استان با حضور مدیر ارشد اداره بازنشستگی نیروهای مسلح و معاون رفاهی سابا در محل اداره بازنشستگی استان خراسان رضوی برگزار گردید.