کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با بازنشسته حسین اکرمی

دیدار با بازنشسته حسین اکرمی

سرهنگ محمدحسن حسینی فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در برنامه دیدار از بازنشستگان بیمار و  به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در مورخه 1401/02/05 با حضور در منزل بازنشسته حسین اکرمی با وی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته قدرت الله اکبری

دیدار با بازنشسته قدرت الله اکبری

سرهنگ محمدحسن حسینی فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در برنامه دیدار از بازنشستگان بیمار و  به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ با حضور در منزل بازنشسته قدرت الله اکبری با وی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار با بازنشسته علی اکرمی

دیدار با بازنشسته علی اکرمی

سرهنگ محمدحسن حسینی فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه در برنامه دیدار از بازنشستگان بیمار و  به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ با حضور در منزل بازنشسته علی اکرمی با وی دیدار و گفتگو کرد.