کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
برگزاری جلسه تبیین و تشریح برنامه‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه تبیین و تشریح برنامه‌های فرهنگی در سال ۱۴۰۳

برگزاری جلسه تبیین و تشریح برنامه های فرهنگی ویژه اعضای وابسته و خانواده های آنان با حضور رئیس و کارشناس امور فرهنگی کانون بازنشستگان انتظامی استان آذربایجان شرقی و رئیس اداره فرهنگی و کارشناس عقیدتی سیاسی انتظامی استان