کانون بازنشستگان انتظامی ج.ا.ایران

اخبار ویژه
دیدار با ۱۳ عضو بازنشسته

دیدار با ۱۳ عضو بازنشسته

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان آذربایجانشرقی به اتفاق مسئول امور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان روز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳ با ۱۳ نفر از اعضاء وابسته در منزل دیدار کردند.
دیدار با اعضاء ۱۰ عضو بازنشسته

دیدار با اعضاء ۱۰ عضو بازنشسته

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان به اتفاق مسئول امور خدمات رفاهی کانون بازنشستگان انتظامی استان و همچنین نماینده بازنشستگان در مجمع روز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳ با ۱۰ نفر از اعضاء وابسته در منزل دیدار کردند.

برگزاری جلسه طرح رضوان (بررسی و رسیدگی به مشکلات معسرین)

جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات افراد بیمار معسر تحت پوشش (طرح رضوان) روز یکشنبه 17 تیر 1403 در دفتر کارمدیر کل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان آذربایجانشرقی با حضور رؤسای کانون بازنشستگان و مدیران ارشد خدمات درمانی ن . م . استان برگزار شد
دیدار با ۶ عضو پیشکسوت انتظامی

دیدار با ۶ عضو پیشکسوت انتظامی

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان آذربایجانشرقی روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳ با شش نفر از اعضاء وابسته در کانون بازنشستگان دیدار کرد.
اختصاص سالن فوتسال به پیشکسوتان تبریز

اختصاص سالن فوتسال به پیشکسوتان تبریز

طی تفاهم نامه فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی و کانون، پیشکسوتان عالقه مند به رشته فوتسال می توانند روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته به سالن ورزشی شهید حججی ستاد فرماندهی انتظامی استان مراجعه کنند.