کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار با ستوان یکم بازنشسته فریدون ربّانی نیا

دیدار با ستوان یکم بازنشسته فریدون ربّانی نیا

کارشناس فرهنگی ، اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز شنبه 31 اردیبهشت ماه با حضور در منزل ستوان یکم بازنشسته فریدون ربّانی نیا با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوان سوم بازنشسته اکبر زارعی باطانی

دیدار با ستوان سوم بازنشسته اکبر زارعی باطانی

کارشناس فرهنگی ، اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان در روز شنبه 31 اردیبهشت ماه با حضور در منزل ستوان سوم بازنشسته اکبر زارعی باطانی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با ستوان یکم بازنشسته علی اکبر کاظمی

دیدار با ستوان یکم بازنشسته علی اکبر کاظمی

کارشناس فرهنگی اجتماعی و امور پژوهش کانون اصفهان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه با حضور در منزل ستوان یکم بازنشسته علی اکبر کاظمی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سروان بازنشسته علی اکبر بهرامی

دیدار با سروان بازنشسته علی اکبر بهرامی

نماینده کانون استان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه با حضور در منزل سروان بازنشسته علی اکبر بهرامی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با سرهنگ بازنشسته عطااله شریفی

دیدار با سرهنگ بازنشسته عطااله شریفی

کارشناس فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان به منظور تکریم و ارتقاي روحیه بازنشستگان در روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه با حضور در منزل سرهنگ بازنشسته عطااله شریفی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.