کانون بازنشستگان ناجا

اخبار ویژه
دیدار جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با ۱۵ نفر از اعضای وابسته

دیدار جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با ۱۵ نفر از اعضای وابسته

در راستای تکریم و دلجویی از بازنشستگان و رسیدگی به مشکلات این عزیزان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر جانشین فرمانده انتظامی استان به همراه هیئت همراه روز یکشنبه ۵ خردادماه در کانون بازنشستگان استان اصفهان با ۱۵ نفر از پیشکسوتان دیدار و ملاقات بعمل آوردند.
دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ بازنشسته محمدعلی فرازی

دﯾﺪار ﺑﺎ سرهنگ بازنشسته محمدعلی فرازی

کارشناس فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سرهنگ بازنشسته محمدعلی فرازی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازنشسته غلامرضا سلیمانی

دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازنشسته غلامرضا سلیمانی

کارشناس فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل سروان بازنشسته غلامرضا سلیمانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم بازنشسته سیدفخر نوربخش

دﯾﺪار ﺑﺎ ستوان سوم بازنشسته سیدفخر نوربخش

کارشناس فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل ستوان سوم بازنشسته سیدفخر نوربخش، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم بازنشسته رضا نصراصفهانی

دﯾﺪار ﺑﺎ استوار یکم بازنشسته رضا نصراصفهانی

کارشناس فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در منزل استوار یکم بازنشسته رضا نصراصفهانی، ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.