کانون بازنشستگان ناجا

سرهنگ جانباز بازنشسته پرویز بیرانوند

سرهنگ جانباز بازنشسته پرویز بیرانوند

در تاریخ دفاع مقدس روز‌های بزرگی وجود دارد که در باره هر یک می‌توان کتاب عظیم و ارزشمند نگاشت. هر چند باز هم حق مطلب ادا نمی‌شود. روز‌های خاطره انگیزی که هر رزمنده ایی در هر محور عملیاتی می‌تواند ساعت‌ها از جنبه‌های مختلف رشادت ها، ایثار گری ها، جانبازی‌ها و ... آن را تعریف و تفسیر کند. بدین منظور به سراغ جانباز ۵۰ درصد جناب سرهنگ بازنشسته جعفر اصل امین آبادی رفتیم تا یک برگ از دفتر دفاع مقدس را در گفت و گوبا ایشان ورق بزنیم.
پیشکسوت آزاده سرهنگ هادی خرمی

پیشکسوت آزاده سرهنگ هادی خرمی

افتخار آشنایی با آزاده پیشکسوت سرهنگ هادی خرمی ما را بر آن داشت تا در گفتگو با ایشان، یاد و خاطره مجاهدت و ایثار آزادگان را گرامی بداریم.
حجت الاسلام محمود سبحانی نیا

حجت الاسلام محمود سبحانی نیا

حجت الاسلام محمود سبحانی نیا از پیشکسوتان بازنشسته نیروی انتظامی است که در تمام عمر خود مجاهدانه در راه دفاع از آرمان های اسلام و انقلاب تلاش کرده است. وی در سال 1334 در تبریز متولد شد و از دوران نوجوانی مسیر مبارزه با طاغوت را در پیش گرفت و مدتی نیز در زندانهای ساواک زندانی بود. وی در طول دوران حضور در زندان ساواک، بارها تحت شکنجه قرار گرفت و 25درصد جانبازی نائل آمد.
جانباز ۵۰ درصد سرهنگ بازنشسته جعفر اصل امین آبادی

جانباز ۵۰ درصد سرهنگ بازنشسته جعفر اصل امین آبادی

در تاریخ دفاع مقدس روز‌های بزرگی وجود دارد که در باره هر یک می‌توان کتاب عظیم و ارزشمند نگاشت. هر چند باز هم حق مطلب ادا نمی‌شود. روز‌های خاطره انگیزی که هر رزمنده ایی در هر محور عملیاتی می‌تواند ساعت‌ها از جنبه‌های مختلف رشادت ها، ایثار گری ها، جانبازی‌ها و ... آن را تعریف و تفسیر کند. بدین منظور به سراغ جانباز ۵۰ درصد جناب سرهنگ بازنشسته جعفر اصل امین آبادی رفتیم تا یک برگ از دفتر دفاع مقدس را در گفت و گوبا ایشان ورق بزنیم.
جانباز 50 درصد قاسمعلی پیر نیکو

جانباز 50 درصد قاسمعلی پیر نیکو

در تاریخ دفاع مقدس روزهای بزرگی وجود دارد که در باره هر یک می توان کتاب عظیم و ارزشمند نگاشت . هر چند باز هم حق مطلب ادا نمی شود. روزهای خاطره انگیزی که هر رزمنده ایی در هر محور عملیاتی می تواند ساعت ها از جنبه های مختلف رشادت ها ، ایثار گری ها ، جانبازی ها و ... آن را تعریف و تفسیر کند . بدین منظور به سراغ جانباز 50 درصد قاسمعلی پیر نیکو رفتیم تا یک برگ از دفتر دفاع مقدس را در گفت و گوبا ایشان ورق بزنیم .
۱