کانون بازنشستگان ناجا

شرایط و نحوه دریافت کارت ایثار رزمندگی

شرایط و نحوه دریافت کارت ایثار رزمندگی

به استناد بند«ي» ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه و بند«و» ماده(1) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و به منظور وحدت رويه در خدمت‏ رساني به رزمندگان دفاع مقدس،«سند راهبردي خدمت‏ رساني به رزمندگان» در کميسيون امور اجتماعي دولت با حضور و مشارکت دستگاه هاي اجرايي ذي‏ربط بررسي و در تاريخ 14/04/1394 توسط هيئت وزيران به تصويب رسيد و در تاریخ 23/04/1394 به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ گردیده است.
اعطای مزایای جانبازی به فرزندان شهید

اعطای مزایای جانبازی به فرزندان شهید

برابر ابلاغ ستاد كل نیروهای مسلح اعطای مزاياي جانبازي به فرزندان شهيد نيروهاي مسلح (نسبت سرپرست) اعم از شاغل و بازنشسته از طريق بيمه‌گذاران نیروهای مسلح دريافت و در سامانه بيمه گري سازمان، بروزرساني گردید.
ثبت ارشدیت طرح امام حسن مجتبی(ع) برای بازنشستگان

ثبت ارشدیت طرح امام حسن مجتبی(ع) برای بازنشستگان

برابر بند 6 ابلاغیه اداره کل کارگزینی و اجرای حقوق معاونت نیروی انسانی ناجا، یگان های محل سکونت کارکنان بازنشسته ای که از تاریخ 1/1/89 تا 29/12/95 در یگان های مشمول ارشدیت تشویقی ناجا و طرح امام حسن مجتبی خدمت نموده اند و تاکنون از ارشدیت مربوطه برخوردار نشده اند باید با توجه به سوابق موجود در پرونده شاغلی و رعایت مفاد ابلاغیه های صادره، نسبت به اعطای ارشدیت به ترتیب به میزان 2 و 3 ماه اقدام نمایند.
خدمت کارکنان (کادر وظیفه) در مناطق درگیر مستقر در پشت خط جنگی

خدمت کارکنان (کادر وظیفه) در مناطق درگیر مستقر در پشت خط جنگی

اداره کل کارگزینی و اجرای حقوق معاونت نیروی انسانی ناجا اعلام کرد: به استناد دستورالعمل جامع مناطق جنگی- امنیتی و عملیاتی ناجا صادره از ستاد کل نیروهای مسلح کلیه کارکنان انتظامی، بسیجی و مردمی که در قالب یگان های رزمی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی برای مدت کوتاه یا طولانی داخل خطوط تعیین شده جنگی مستقر و مأموریت های محوله را انجام داده اند و همچنین کلیه پاسگاه های مرزی و گردان های مرزی ژاندارمری سابق (ناجا) واقع در مناطق جنگی (طول مرز) که تحت کنترل عملیاتی یگان های نظامی قرار داشتند مشمول حضور در جبهه می گردند.
نحوه دریافت کد 12 رقمی رزمندگان

نحوه دریافت کد 12 رقمی رزمندگان

بازنشستگان رزمنده نیروی انتظامی جهت دریافت کد 12 رقمی رزمندگی برای ارائه به سازمان سنجش می بایست از طریق دایره امور بازنشستگان معاونت نیروی انسانی محل سکونت خود با مرکز امور بازنشستگان ناجا مکاتبه نمایند.