کانون بازنشستگان ناجا

دکتر منوچهر حاضر

دکتر منوچهر حاضر

در بین پیشکسوتان عزیز ناجا هستند کسانی که اشتیاق و عطش علم آموزی آنان پایانی ندارد و در هر زمان و هر مکان به دنبال کسب دانش و فتح قله های موفقیت های علمی هستند. پیشکسوت فرهیخته و بزرگوار جناب آقای دکتر منوچهر حاضر از جمله این عزیزان می باشد.
سرهنگ بازنشسته محمد محمدحسینی

سرهنگ بازنشسته محمد محمدحسینی

سرهنگ بازنشسته محمد محمدحسینی از آن دسته بازنشستگانی است که بعد از بازنشستگی در ناجا علاوه بر فعالیت در امور دامداری به جمع آوری و تالیف خاطرات و تجربیات دوران خدمت خود در قالب کتابی با عنوان جنایات از یاد رفته نموده است.
سرهنگ بازنشسته علی نیرپور

سرهنگ بازنشسته علی نیرپور

سرهنگ بازنشسته علی نیرپور از اعضا بازنشسته ساکن استان آذربایجان غربی هستند. ایشان بعد از بازنشستگی، به لحاظ علاقه، استعداد و تحصیلاتی که داشتند در عرصه تحقیق و پژوهش فعالیت کرده و نتیجه زحمات خود را در ۲ کتاب منتشر کرده اند. کانون بازنشستگان استان آذربایجان غربی مصاحبه‌ای با وی انجان داده اند که خلاصه‌ای از آ به نظر خوانندگان محترم می‌رسد