کانون بازنشستگان ناجا

دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازنشسته محمدکریمی

دﯾﺪار ﺑﺎ سروان بازنشسته محمدکریمی

کارشناس فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی کانون اصفهان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان با حضور در منزل سروان بازنشسته محمدکریمی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.