۲۲۸۵۱
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۵۹
رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان مرکزی ، سرهنگ بازنشسته محمد صادق مهدی به اتفاق فرمانده انتظامی شهرستان تفرش و فراهان ، به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل 3 نفر از پیشکسوتان به نام‌ های اکبر یارمحمدی جلالی فراهانی ، مهدی یوسفی و سعید سپهرنژاد ﺑﺎ آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.

رئیس کانون بازنشستگان انتظامی استان مرکزی ، سرهنگ بازنشسته محمد صادق مهدی به اتفاق فرمانده انتظامی شهرستان تفرش و فراهان ، به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل 3 نفر از پیشکسوتان به نام‌ های اکبر یارمحمدی جلالی فراهانی ، مهدی یوسفی و علیرضا سلم آبادی ﺑﺎ آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.
در این دیدار‌ها که با اعتبار کانون و در شهرستان تفرش و فراهان صورت گرفت، ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت این پیشکسوتان ، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن‌ها اﻋﻄﺎء شد.

دیدار و سرکشی از سه پیشکسوت در شهرستان تفرش و فرمهیندیدار و سرکشی از سه پیشکسوت در شهرستان تفرش و فرمهیندیدار و سرکشی از سه پیشکسوت در شهرستان تفرش و فرمهین

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها