۲۲۷۲۱
سه‌شنبه ۱۲ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۵۹
فرمانده شهرستان تفرش به اتفاق نماینده ساتا استان، به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و مستمری بگیران، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۲ نفر از پیشکسوتان به نام‌های داود رضایی و علی اصغر محمودی ﺑﺎ آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.

فرمانده شهرستان تفرش به اتفاق نماینده ساتا استان ،  به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﺎن و مستمری بگیران، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل 2 نفر از پیشکسوتان به نام‌ های داود رضایی و علی اصغر محمودی ﺑﺎ آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.
در این دیدار‌ها که با اعتبار ساتا استان و در شهرستان تفرش صورت گرفت، ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼت این پیشکسوتان ، ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن‌ها اﻋﻄﺎء شد.

 

دیدار و سرکشی از دو پیشکسوت در شهرستان تفرش

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها