۲۲۸۳۷
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۰۶
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان لنجان (زرین شهر) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۳ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان لنجان (زرین شهر) به اتفاق سرگرد خالدی معاون نیروی انسانی شهرستان لنجان، به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۳ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮدند.

سرهنگ بازنشسته محمدحسن جهانگیری در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، قول مساعد در خصوص بررسی و پیگیري خواسته های ایشان دادند و به رسم یادبود هدایایی به آنها اعطا نمودند.

دیدار معاون نیروی انسانی شهرستان لنجان با ۳ نفر از پیشکسوتاندیدار معاون نیروی انسانی شهرستان لنجان با ۳ نفر از پیشکسوتان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها