۲۲۸۳۶
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۲۱۲
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۷ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان به اتفاق حجت الاسلام والمسلمین کرمانی رئیس عقیدتی سیاسی شهرستان، سرهنگ ابن علی رئیس حفاظت اطلاعات شهرستان، سرهنگ دوم میرعلی رئیس دفتر فرماندهی شهرستان و سرهنگ پاسدار بازنشسته مسعود محمودزاده رئیس کانون بازنشستگان انتظامی کاشان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۷ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ ایرج کاکاوند فرمانده انتظامی شهرستان کاشان در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺻﺎدر و ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ به ایشان اﻋﻄﺎ نمودند.

دیدار فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با ۷ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با ۷ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با ۷ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با ۷ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با ۷ نفر از پیشکسوتاندیدار فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با ۷ نفر از پیشکسوتان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها