۲۲۷۹۵
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۱۸۹
کارشناس فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی کانون استان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۵ نفر از پیشکسوتان در روز سه شنبه ۱۲ تیرماه، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

کارشناس فرهنگی، اجتماعی و امور پژوهشی کانون استان به اتفاق سرهنگ بازنشسته حسین رجائی راد کارشناس خدمات اداری ، رفاهی و حمایتی کانون استان به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه ۱۲ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۵ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سرهنگ بازنشسته حمیدرضا اسفرجانی در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، قول مساعد در خصوص بررسی و پیگیري خواسته های ایشان دادند و به رسم یادبود هدایایی به آنها اعطا نمودند.

دیدار با ۵ نفر از پیشکسوتان شهرستان اصفهان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار با ۵ نفر از پیشکسوتان شهرستان اصفهان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار با ۵ نفر از پیشکسوتان شهرستان اصفهان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار با ۵ نفر از پیشکسوتان شهرستان اصفهان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار با ۵ نفر از پیشکسوتان شهرستان اصفهان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها