۲۲۷۷۶
چهارشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۶۸
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شاهین شهر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۲ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آن‌ها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان شاهین شهر به منظور تکریم و ارتقای روحیه بازنشستگان روز سه شنبه ۱۲ تیرماه با ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ۲ نفر از پیشکسوتان این شهرستان، با آنها دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﺮد.

سروان بازنشسته سلیمان خرامهر در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺪارهای ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت بازنشستگان، قول مساعد در خصوص بررسی و پیگیري خواسته های ایشان دادند و به رسم یادبود هدایایی به آنها اعطا نمودند.

دیدار با ۲ نفر از پیشکسوتان شهرستان شاهین شهر به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگاندیدار با ۲ نفر از پیشکسوتان شهرستان شاهین شهر به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها