۲۲۰۱۴
چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
تعداد بازدید: ۳۵
معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران جهت ارﺗﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن محترم، با بازنشستگان و مستمری بگیران دﯾﺪار و گفتگو ﮐﺮدند.

سرهنگ حسین خلجی معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در معیت سرهنگ بازنشسته سید نعمت اله طباطبایی رئیس کانون بازنشستگان غرب استان تهران به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﺮﯾﻢ و ارﺗﻘﺎي روﺣﯿﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن انتظامی با حضور در منزل خانواده متوفی آقای نعمتی با ایشان دﯾﺪار و گفتگو ﮐﺮدند. در اﯾﻦ دﯾﺪار، پس از شنیدن مشکلات و درخواست ها دستورات لازم صادر و در خاتمه ﺑﻪ رﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ایشان اهدا شد.

دیدار معاون نیروی انسانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از خانواده متوفی آقای نعمتی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار استان ها